Mi smo eBIOS D.O.O.(u daljem tekstu „mi“, „nas“, „naše“) Opća poljoprivredno-proizvodno-prometno-uslužna zadruga BIOS Visoko, Gornja Vratnica b.b. 71300 Visoko, Bosna i Hercegovina

Zaštita Vaše privatnosti je jedan od glavnih prioriteta u poslovanju eBIOS D.O.O. stoga Vas molimo da pažljivo pročitate Politiku Privatnosti kako biste razumijeli šta mi kao rukovaoci ličnim podacima praktikujemo na polju prikupljanja, obrade i čuvanja povjerenih nam informacija.

Sve prikupljene informacije dobijamo i tretiramo u okviru zakona BiH – Zakon o zaštiti ličnih podataka..

Koje Informacije mi prikupljamo
1.Informacije prikupljene direktno od Vas
Pilikom registracije na Sajtu od Vas će biti tražene sljedeće informacije: ime, email adresa, lozinka, IP adresa i poštanski broj. Pored toga može biti zatražen datum rođenja, kontakt telefon, adresu stanovanja ili dostavnu adresu i još po neki podatak kao na primjer gdje ste čuli za nas i slično.

2.Informacije prikupljene od Vaših aktivnosti na Sajtu
Tokom korištenja Sajta i vršenja kupovine dobijamo i obrađujemo još neke od podataka sve u svrhu poboljšanja usluge. Neki od najčešće dobijenih podataka:
- Informacije o Korpi
- Favorizovani proizvodi
- Aktivnosti na zamjenama proizvoda, umanjenju ili povećanju pojedinačnih količina artikala i druge aktivnosti tokom kreiranja porudžbine
- Detalje oko obavljene kupovine u korištenju Sajta
- Informacije vezane za Vašu komunikaciju sa eBIOS
- Informacije prikupljene iz drugih izvora

Može se dogoditi da neke informacije dobijemo od treće strane kojoj ste dali dozvolu da dijeli te informacije ili sa koje ste nama dali dozvolu da zahtjevamo te informacije. Na primjer prilikom registracije na Sajt korištenjem društvenih mreža zapravo dajete dozvolu tim mrežama da dijele Vaše podatke sa nama. Zavisno od pravila mreže i ličnih podešavanja na njoj zavisi i koje ćemo podatke dobiti ( bračni status, broj članova domaćinstva…)

Kako Koristimo Prikupljene Informacije
1.Korištenje informacija u svrhu realizacije Servisa
Određene informacije su neophodne kako bi efikasno, brzo i kvalitetno realizovali našu uslugu.

Navešćemo neke od ovih informacija i način njihovog korištenja:

Email adresa i lozinka omogućuju nam da Vas prepoznamo prilikom ponovnog dolaska na Sajt i time pružimo bržu uslugu.

Poštanski broj olakšava i ubrzava dostavu proizvoda tako što ranijim raspolaganjem ovim podatkom možemo planski, pravovremeno pripremiti dostavu u područje na kojem se nalazite.

IP adresa omogućava spriječavanje spamova, prevara i zloupotreba Sajta, a time povećavamo bezbjednost.

Informacije prikupljene iz obavljenih ranijih transakcija između Vas i eBIOS koristimo za monitoring postignutog nivoa kvaliteta usluge, kao i drugih promjena između pojedinačnih porudžbina.

Korištenje informacija u svrhu poboljšanja eBIOS
Želja nam je da doživljaj Servisa eBIOS bude na najvišem mogućem nivou, u svrhu postizanja tog cilja prikupljamo podatke o aktivnostima prilikom kupovine, učestalosti odabira određenih artikala i slično. Sve ovo nam omogućava poboljšanje kvaliteta Sajta kao i promotivne sekcije.

Neki od konkretnih primjera korištenja podataka:
Čuvamo podatke favorizovanih proizvoda, njihove detalje kao i podatke prethodno naručenih Korpi, ovo omogućava efikasniju kupovinu u budućnosti.

Čuvanje podataka o sadržinama Korpi između sesija omogućava da možete nastaviti prekinutu kupovinu bez potrebe ponovnog biranja već izabranih artikala.

Zadržavamo podatke o logovanju kako bi omogućili eBIOS servisu brži rad i uklonili potrebu za relogovanjem, time pojednostavljajući cjelokupan proces.

Zadržavamo podatke o adresi dostave kako bi olakšali i ubrzali rad Servisa, i uklonili potrebu ponovnog biranja ovog uglavnom statičnog podatka.

Praćenje na koji način se služite Sajtom i koliko vremena oduzima naša postavka opcija i menija, pomaže nam u razvoju i poboljšanju Sajta i usluge.

Pratimo i sakupljamo podatke o individualnim kupovnim navikama, o tome koje proizvode i uslugu korisnik preferira prilikom selekcije, šta je odabrao i šta mu je omiljeno, sve ove podatke koristimo pri biznis istraživanjima i projekcijama.

Skupljamo i čuvamo tehničke podatke kao što su tip pregledača koji koristite, operativni sistem i druge softver i hardver informacije, sve u cilju praćenja kad i kako korisnici pristupaju Servisu čime smo u mogućnosti dodatnog prilagođavanja Sajta Vašim potrebama.

Korištenje email adrese
Kako bi komunicirali mi koristimo Vašu email adresu, u mnogim slučajevima ovo su servisni email-ovi kojima šaljemo poruke o unaprjeđenju Sajta, pojavi nekih promotivnih aktivnosti ili raznih obavještenja vezanih za Vaš eBIOS račun i promjene na njemu.

Priložićemo nekoliko primjera mogućih razloga za slanje email-a:
Nakon što ste se registrovali na eBIOS ili za neki promotivni program šaljemo email sa obavještenjem i detaljima.
Nakon obavljene porudžbine i zaključenja Korpe, šaljemo potvrđujući email kao i naknadne email-ove kod svake statusne promjene porudžbine, vremena dostave ili izostanka nekog naručenog artikla iz ponude.
Ako ste zatražili određene informacije postoji mogućnost slanja istih putem email-a.

Može se desiti povremeno slanje marketinških email-ove sa novostima na Sajtu, detaljima promotivnih ponuda, akcijskih aktivnosti ili Vas kontaktirati u svrhu istraživanja tržišta i dobijanja mišljenja o Sajtu i kvalitetu usluge i slično. Prihvatanjem Uslova Korišćenja složili ste se da dobijate ove vrste email-ova, ali niste u obavezi i uvijek možete odabrati opciju prestanka primanja odabirom na Vašem računu unutar Sajta ili odabirom opcije unutar samog email-a. Odabirom da prestane slanje marketinških i promotivnih email-ovi nastaviće se slanje servisnih email-ova vezanih za aktivnosti na Sajtu i na Vašem računu.

Sigurnosne Mjere
Informacije koje smo prikupili čuvamo na bezbjednom serveru u skladu sa internim sigurnosnim protokolima uz praćenje i poštovanje važećih zakona. Na primjer, koristimo sigurnosnu enkripciju za čuvanje lozinke ili detalja za logovnje (u slučajevima kada ste nam odobrili ovu radnju).

Nažalost, slanje informacija putem interneta nije stoprocentno bezbjedno tako da osim čuvanja za koje imamo primjenjene mjere sam proces dolaska informacija do nas ne možemo obezbjediti i za njega davati garancije, shodno tome te radnje obavljate na sopstveni rizik. Od trenutka dobijanja informacija mi preduzimamo sve radnje kako bi onemogućili nedozvoljen pristup računu i Vašim podacima.

Dijeljenje Podataka
Postoje određene situacije u kojima eBIOS može dijeliti informacije. U slučaju partnerskog odnosa sa trećom stranom u kome je od poslovnog interesa dijeljenje informacija, u svrhe rukovanja samim Sajtom kao i u mogućim slučajevima kada je to u zakonskim okvirima zatraženo od nadležnih institucija.

O Zaštiti Privatnosti
Imajte u vidu da Zaštita Privatnosti predstavlja jedan dio Uslova Korišćenja stvorenih u svrhu korišćenja Sajta i Servisa i zajedno formiraju Sporazum (Ugovor) između Vas i eBIOS. Uslovi definisani u Uslovima Korištenja se jednako odnose i na Zaštitu Privatnosti, shodno tome svaka naknadna izmjena u Zaštiti Privatnosti tretira se na isti način kao i izmjene u Uslovima Korištenja.

Pitanja ili Komentari
Ako imate dodatnih pitanja u vezi Zaštite Privatnosti molimo Vas pogledajte Uslove Korištenja ili budite slobodni da nam se obratite putem email-a: info@ebios.ba

eBios Uvijek zdravo i uvijek svježe!